KS Zg. Ložnica - Krajevna skupnost Zgornja Ložnica  
+386 (0)2 21 80 152
ks.zg.loznica@siol.net
 

OBVEŠČANJE UPORABNIKOV PITNE VODE 2019

19.04.2019
OBVESTILO O NAČINIH OBVEŠČANJA:
1) V primeru, ko je vzrok neskladnosti pitne vode hišno vodovodno omrežje ali njegovo vzdrževanje, vas bomo osebno* in preko oglasne deske** obvestili najkasneje v sedmih dneh.
2) V primeru omejitve ali prepovedi uporabe pitne vode vas bomo obvestili osebno*, preko oglasne deske** in spletne strani www.zg-loznica.si. Čimprej, a najkasneje v dveh urah. Obveščeni boste tudi o preklicu omejitve ali prepovedi.
3) V primeru, kadar se izvajajo ukrepi za odpravo vzrokov neskladnosti, vas bomo obvestili osebno*, preko oglasne deske** in spletne strani www.zg-loznica.si. Čimprej, a najkasneje v enem dnevu.
4) V primeru odstopanja, vas bomo obvestili osebno*, preko oglasne deske** in spletne strani www.zg-loznica.si. Čimprej po pridobitvi dovoljenja, a najkasneje v sedmih dneh.
5) Letno poročilo za leto 2018, kjer si lahko ogledate vse rezultate vzorčenj pitne vode iz preteklega leta, vam bo na voljo na v mesecu aprilu, na oglasni deski** in spletni strani www.zg-loznica.si

*osebno – s kratkim dopisom, ki se bo izročil uporabniku neposredno v nabiralnik.
**oglasna deska KS Zg.Ložniica (Pri vhodu v KS, Zg.Ložnica 43)

V primeru neskladnosti pitne vode so navodila za prekuhavanje vode naslednja:
- vodo dezinficirajte s prekuhavanjem
- voda naj burno vre 3 minute
- najbolje, da jo pustite v isti posodi, v kateri ste jo prekuhali
- pokrito hranite v hladilniku in jo za pitje uporabljajte 24 ur, izjemoma do 48 ur.

Seznanjamo vas tudi z priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Vzdrževanje hišnega vodovodnega omrežja:
- vsaj enkrat na 14 dni na vseh pipah snemite in očistite mrežice
- voda iz pipe, ki jo vsakodnevno ne uporabljate naj pred prvo uporabo teče vsaj 2 minuti
- evidentirajte morebitne slepe rokave v vašem omrežju in jih odstranite, saj se v njih množijo bakterije. Do odstranitve vsaj enkrat na teden spirajte vodo iz slepih rokavov.

Opozarjamo vse uporabnike, da je vsako delo oz. posredovanje nepooblaščene osebe na vodovodnem omrežju strogo prepovedano in kaznivo. Delo na vodovodnem omrežju lahko opravljajo samo za to pooblaščene osebe.

Rezultate vzorčenja smo pripravili na tej povezavi.

PIJMO ZDRAVO VODO IZ VODOVODA!

Predsednik KS Zg.Ložnic
Stane Skubica

Vodja HACCP sistema
Jasmina Gričnik, dipl.san.inž.


Pripone: LP_Gladomes_18.pdf LP_Kostanjevec_18.pdf LP_Zg_Loznica_18.pdf
 

 
 
Statistika
Obiskovalec št.: 108050
Smo: 26.1.2021, 9:21:38
Uradne ure

Za morebitna vprašanja ali pojasnila v času uradnih ur se je potrebno predhodno najaviti 7 dni prej po telefonu.

Ponedeljek: od 18. ure do 20. ure
Krajevni praznik: 4. januar

 
Kontakt
+386 (0)2 21 80 152

+386 (0) 41 474 911
Preds. KS Stane Skubic

ks.zg.loznica@siol.net
KS ZG. LOŽNICA
Zg. Ložnica 43
2316 Zg. Ložnica
 
KS Zg. Ložnica
Lokacija KSObmočje KS Zg. Ložnica je v geografskem pogledu gričevnato območje med Pohorjem in Dravinjskimi Goricami. Obsega vasi Zg. Ložnica, Kostanjevec, Gladomes, Korplje, del Vinarja in del Tinjske Gore... Krajevna skupnosti Zgornja Ložnica
Copyright ©2018 KS Zgornja Ložnica | Vse pravice pridržane
Pošta Slovenije