KS Zg. Ložnica - Krajevna skupnost Zgornja Ložnica  
+386 (0)2 21 80 152
ks.zg.loznica@siol.net
 

ZAJEZIMO COVID-19 V OBČINI

17.12.2020
Pri preprečevanju okužbe z virusom SARS-CoV-2 je zelo priporočljivo upoštevati vsakodnevne preventivne ukrepe. Situacija, ki smo ji izpostavljeni, je velik izziv, zato je še posebej pomembno, da delujemo preventivno in odgovorno.

Pomembno je, da v primeru bolezenskih znakov in simptomov (kot so na primer nahod, slabo počutje, bolečine v mišicah, povišana telesna temperatura, kašelj), ostanemo doma in se po telefonu posvetujemo s svojim izbranim zdravnikom ter upoštevamo njegova navodila.

Tveganje za okužbo in širjenje okužbe lahko zmanjšamo le z izvajanjem naslednjih ukrepov:
- Pravilno nošenje obrazne maske. Maska mora vedno prekrivati nos in usta!
- Redno in temeljito si umivamo roke z milom in vodo.
- V primeru, da voda in milo nista dostopna, si roke razkužimo z namenskim razkužilom za roke. Vsebnost etanola v razkužilu za roke naj bo najmanj 60 %.
- Ne dotikamo se obraza (oči, nosu in ust) z nečistimi/neumitimi rokami.
- Izogibamo se tesnih stikov z ljudmi, ki kažejo znake nalezljive bolezni. Upoštevajmo varno razdaljo 1,5 metra.
- Upoštevamo pravilno higieno kašlja (preden zakašljamo/kihnemo, si pokrijemo usta in nos s papirnatim robčkom ali zakašljamo/kihnemo v zgornji del rokava). Papirnat robček po vsaki uporabi odvržemo med odpadke in si nato umijemo roke z milom ter vodo.
- Upoštevamo pravila socialnega distanciranja, kar pomeni, da se brez potrebe ne družimo z osebami izven skupnega gospodinjstva, pazimo na razdaljo najmanj 1,5 m oz 2 m.
- Redno in temeljito prezračevanje prostorov.

Pri uporabi mask je treba upoštevati pravilno namestitev in odstranitev maske ter upoštevati načelo nedotikanja maske med uporabo.

Če je mogoče, se odločimo za uporabo alternativnih metod nakupovanja, kot so spletna prodaja in dostava na varen način, pri čemer dostavljavec ne vstopa v naš dom in nam dostavi paket pred vhodna vrata. Če potrebujemo zdravila iz lekarne, za pomoč prosimo zdravega svojca ali drugo zdravo osebo, če pa se v lekarno odpravimo sami, upoštevajmo priporočila.

Poleg tega poskrbimo za higiensko ravnanje v gospodinjstvu, kar pomeni da:
- Za čiščenje površin uporabljamo vodo in običajna čistilna sredstva.
- Večkrat očistimo površine, ki se jih pogosto dotikamo (npr. kljuke, mize, kuhinjski pult, nočne omarice, straniščno školjko, pipe umivalnikov, telefoni, tipkovnice ipd.).
- Odpadke iz gospodinjstva odlagamo kot običajno.
- Po vsakem ravnanju z odpadki in/ali čiščenju si temeljito umijemo roke z milom ter vodo.
- Poskrbimo za redno zračenje zaprtih prostorov. Prostor prezračimo za pet do deset minut večkrat na dan.
- Z embalažo živil in drugih izdelkov, ki jih prinesemo iz trgovine, ravnamo kot s potencialno onesnaženo.

Za preprečevanje ponovnega širjenja virusa so potrebne določene prilagoditve tudi pri izvajanju različnih dejavnostih, in sicer:
- upoštevanje splošnih priporočil (navedeno zgoraj);
- redno in temeljito čiščenje prostorov in površin;
- redno in temeljito prezračevanje;
- omogočeno razkuževanje rok za zaposlene in stranke;
- vidna izpostavitev splošnih priporočil za preprečevanje širjenja virusa;
- preprečitev uporabe pripomočkov, naprav itd., ki so na razpolago ljudem iz različnih gospodinjstev, razen če je zagotovljeno razkuževanje po vsakem uporabniku.

Posledice okužbe so za vsakega izmed nas, ki zboli drugačne. Lahko tudi usodne.

Razvoj cepiva je v zadnji fazah. Bodimo solidarni do naših staršev, prijateljev, sodelavcev in otrok, upoštevajmo ukrepe in priporočila, da bo čim večje število ljudi učinkovito cepivo dočakalo.


Direktorica ZD Slovenska Bistrica
Mag. Urška Sedmak univ.dipl.ekon.


 

 
 
Statistika
Obiskovalec št.: 10186
Smo: 19.8.2022, 12:55:18
Uradne ure

Za morebitna vprašanja ali pojasnila v času uradnih ur se je potrebno predhodno najaviti 7 dni prej po telefonu.

Ponedeljek: od 18. ure do 20. ure
Krajevni praznik: 4. januar

 
Kontakt
+386 (0)2 21 80 152

+386 (0) 41 474 911
Preds. KS Stane Skubic

ks.zg.loznica@siol.net
KS ZG. LOŽNICA
Zg. Ložnica 43
2316 Zg. Ložnica
 
KS Zg. Ložnica
Lokacija KSObmočje KS Zg. Ložnica je v geografskem pogledu gričevnato območje med Pohorjem in Dravinjskimi Goricami. Obsega vasi Zg. Ložnica, Kostanjevec, Gladomes, Korplje, del Vinarja in del Tinjske Gore... Krajevna skupnosti Zgornja Ložnica
Copyright ©2018 KS Zgornja Ložnica | Vse pravice pridržane
Pošta Slovenije