KS Zg. Ložnica - Krajevna skupnost Zgornja Ložnica  
+386 (0)2 21 80 152
ks.zg.loznica@siol.net
 

Vabimo na sestanek zbora porabnikov Vodovodne skupnosti Zgornja Ložnica

04.06.2019
KRAJEVNA SKUPNOST
ZGORNJA LOŽNICA
Zgornja Ložnica 43
2316 ZGORNJA LOŽNICA

Datum: 29.05.2019


V A B I L O

Vabimo na sestanek zbora porabnikov Vodovodne skupnosti Zgornja Ložnica, ki bo v

sredo, dne 19.06.2019 ob 18.00 uri v prostorih Krajevne skupnosti v dvorani

Zadružnega doma, Zg. Ložnica 23.


Dnevni red sestanka:

1. Pozdrav in otvoritev
2. Ugotovitev prisotnosti
3. Izvolitev organov zbora VS
4. Poročilo predsednika VS o delu na vodovodnem omrežju
5. Finančno poročilo 2018
6. Poročilo nadzornega odbora
7. Razrešitev VO, predsednika zbora in podpredsednika zbora
8. Imenovanje novega VO, predsednika zbora
9. Razno


Vabljeni !

Predsednik Sveta KS
Stane Skubic l.r.


 

 
 
Statistika
Obiskovalec št.: 108050
Smo: 26.1.2021, 10:9:54
Uradne ure

Za morebitna vprašanja ali pojasnila v času uradnih ur se je potrebno predhodno najaviti 7 dni prej po telefonu.

Ponedeljek: od 18. ure do 20. ure
Krajevni praznik: 4. januar

 
Kontakt
+386 (0)2 21 80 152

+386 (0) 41 474 911
Preds. KS Stane Skubic

ks.zg.loznica@siol.net
KS ZG. LOŽNICA
Zg. Ložnica 43
2316 Zg. Ložnica
 
KS Zg. Ložnica
Lokacija KSObmočje KS Zg. Ložnica je v geografskem pogledu gričevnato območje med Pohorjem in Dravinjskimi Goricami. Obsega vasi Zg. Ložnica, Kostanjevec, Gladomes, Korplje, del Vinarja in del Tinjske Gore... Krajevna skupnosti Zgornja Ložnica
Copyright ©2018 KS Zgornja Ložnica | Vse pravice pridržane
Pošta Slovenije