KS Zg. Ložnica - Krajevna skupnost Zgornja Ložnica  
+386 (0)2 21 80 152
ks.zg.loznica@siol.net
 

OBVEŠČANJE UPORABNIKOV PITNE VODE 2024

24.04.2024
OBVESTILO O NAČINIH OBVEŠČANJA:
1) V primeru, ko je vzrok neskladnosti pitne vode hišno vodovodno omrežje ali njegovo vzdrževanje, vas bomo osebno* in preko oglasne deske** obvestili najkasneje v sedmih dneh.
2) V primeru omejitve ali prepovedi uporabe pitne vode vas bomo obvestili osebno*, preko oglasne deske** in spletne strani www.zg-loznica.si. Čimprej, a najkasneje v dveh urah. Obveščeni boste tudi o preklicu omejitve ali prepovedi.
3) V primeru, kadar se izvajajo ukrepi za odpravo vzrokov neskladnosti, vas bomo obvestili osebno*, preko oglasne deske** in spletne strani www.zg-loznica.si. Čimprej, a najkasneje v enem dnevu.
4) V primeru odstopanja, vas bomo obvestili osebno*, preko oglasne deske** in spletne strani www.zg-loznica.si. Čimprej po pridobitvi dovoljenja, a najkasneje v sedmih dneh.
5) Letno poročilo za leto 2023, kjer si lahko ogledate vse rezultate vzorčenj pitne vode iz preteklega leta, vam bo na voljo od 31.3.2024 na oglasni deski** in spletni strani www.zg-loznica.si

*osebno - s kratkim dopisom, ki se bo izročil uporabniku neposredno v nabiralnik.
**oglasna deska KS Zg.Ložnica (Pri vhodu v KS, Zg.Ložnica 43)

V primeru neskladnosti pitne vode so navodila za prekuhavanje vode naslednja:
- vodo dezinficirajte s prekuhavanjem
- voda naj burno vre 3 minute
- najbolje, da jo pustite v isti posodi, v kateri ste jo prekuhali
- pokrito hranite v hladilniku in jo za pitje uporabljajte 24 ur, izjemoma do 48 ur.

Seznanjamo vas tudi z priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Vzdrževanje hišnega vodovodnega omrežja:
- vsaj enkrat na 14 dni na vseh pipah snemite in očistite mrežice
- voda iz pipe, ki jo vsakodnevno ne uporabljate naj pred prvo uporabo teče vsaj 2 minuti
- evidentirajte morebitne slepe rokave v vašem omrežju in jih odstranite, saj se v njih množijo bakterije. Do odstranitve vsaj enkrat na teden spirajte vodo iz slepih rokavov.

Opozarjamo vse uporabnike, da je vsako delo oz. posredovanje nepooblaščene osebe na vodovodnem omrežju strogo prepovedano in kaznivo. Delo na vodovodnem omrežju lahko opravljajo samo za to pooblaščene osebe.

Obveščamo tudi VSE LASTNIKE PLAVALNIH BAZENOV, da morajo pred morebitnim polnjenjem le-teh, obvezno obvestiti predsednike VO, da ti preverijo stanje vode v vodohranu.

Gladomes - Vili Strnad (051 600 057), Kostanjevec - Marjan Janžič (041 464 673), Zg.Ložnica - Jože Košir (041 815 078)

REZULTATI VZORČENJ PITNE VODE V KS ZG.LOŽNICA V LETU 2024


REZULTATI V OKVIRU NOTRANJEGA NADZORA:
VODOVODNI SISTEM ŠTEVILO ODVZETIH VZORCEV ŠTEVILO SKLADNIH VZORCEV ŠTEVILO NESKLADNIH VZORCEV
GLADOMES 6 4 2
ZG.LOŽNICA 5 4 1
KOSTANJEVEC 5 5 0


REZULTATI V OKVIRU DRŽAVNEGA MONITORINGA:
VODOVODNI SISTEM ŠTEVILO ODVZETIH VZORCEV ŠTEVILO SKLADNIH VZORCEV ŠTEVILO NESKLADNIH VZORCEV
GLADOMES 2 2 0
ZG.LOŽNICA 2 2 0
KOSTANJEVEC 1 0 1


PIJMO ZDRAVO VODO IZ VODOVODA!

Lep pozdrav!

Vodja HACCP sistema
Jasmina Gričnik, dipl.san.inž.

Predsednik KS Zg.Ložnica
Marko PetrišičPripone: Porocilo_o_izvedeni_nalogi_Loznica.pdf Porocilo_o_izvedeni_nalogi_Gladomes.pdf Porocilo_o_izvedeni_nalogi_Kostanjevec.pdf
 

 
 
Statistika
Obiskovalec št.: 20391
Smo: 24.6.2024, 5:26:10
Uradne ure

Za morebitna vprašanja ali pojasnila v času uradnih ur se je potrebno predhodno najaviti 7 dni prej po telefonu.

Ponedeljek: od 18. ure do 20. ure
Krajevni praznik: 4. januar

 
Kontakt
+386 (0)2 818 01 52

+386 (0) 41 725 939
Preds. KS Marko Petrišič

ks.zg.loznica@siol.net
KS ZG. LOŽNICA
Zg. Ložnica 43
2316 Zg. Ložnica
 
KS Zg. Ložnica
Lokacija KSObmočje KS Zg. Ložnica je v geografskem pogledu gričevnato območje med Pohorjem in Dravinjskimi Goricami. Obsega vasi Zg. Ložnica, Kostanjevec, Gladomes, Korplje, del Vinarja in del Tinjske Gore... Krajevna skupnosti Zgornja Ložnica
Copyright ©2022 KS Zgornja Ložnica | Vse pravice pridržane
Pošta Slovenije